وزنه برداری

عضلات ورزیده و ریه های فرسوده، ورزش در هوای آلوده چه تاثیرات مخربی دارد؟

با آغاز دوباره آلودگی هوای مرکز، دستورالعمل های زیادی برای کاهش تاثیرات مخرب آلودگی بر محیط زیست و سلامتی انسان ارائه می گردد. یکی از این توصیه ها کاهش فعالیت های ورزشی است. شواهد نشان می دهد که ورزش در هوای آلوده سبب تشدید اثرات منفی آلودگی هوا روی سلامتی...

24 بهمن 1400

بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی وزنه برداری، مرادی: وزنه برداری ایران یک الگو در دنیا است

رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: برای تداوم موفقیت های به دست آمده در میادین بین المللی به وسیله وزنه برداران کشورمان، به امکانات بیشتر و حرفه ای احتیاج داریم .

19 شهریور 1400