گشایش خانه های خلاق و مراکز نوآوری خراسان شمالی، ستاری: مرزهای زیست بوم نوآوری و فناوری را توسعه می دهیم

به گزارش مجله انجمن دعوت، با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مراکز خلاق، نوآوری و رشد در شهرستان های استان خراسان شمالی افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

گشایش خانه های خلاق و مراکز نوآوری خراسان شمالی، ستاری: مرزهای زیست بوم نوآوری و فناوری را توسعه می دهیم

به گزارش گروه علم و پیشرفت مجله انجمن دعوت به نقل نقل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه بازدیدها از شرکت های دانش بنیان و خلاق، مراکز نوآوری و خانه های خلاق و نوآوری استان خراسان شاقتصادی، در نشست شورای اداری حضور یافت و مراکز نوآوری مستقر در شهرستان های اسفراین، شیروان، مانه و سملقان را بر بستر ویدئوکنفرانس افتتاح کرد.

گامی برای توسعه فرهنگ نوآوری و خلاقیت

ستاری، با اشاره به این که ایجاد و توسعه فضا و مجالی برای ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان و خلاق، ضرورتی برای توسعه پایدار استان است ادامه داد: حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سبب شده است که مجموع فضای زیست بوم فناوری و نوآوری در خراسان شاقتصادی، از 1500 متر مربع در سال 1397 به بیش از 10هزار متر مربع در سال 1400 افزایش و سهم این استان از نوآوری، فناوری و اشتغال ارتقا یابد. این حمایت ها عمدتاً زیرساختی بوده و صرفاً در راستای توجه بخشی به مهم ترین سرمایه های جامعه یعنی سرمایه انسانی صورت گرفته است.

ستاری با تأکید بر این که تمامی اقداماتی که در زیست بوم نوآوری و فناوری صورت می گیرد، با نقش آفرینی بخش خصوصی اثربخش و ماندگار می شود، ادامه داد: در سالیان گذشته در حوزه آموزش و پژوهش، هزینه های قابل توجهی صورت گرفته و نتیجه آن را در رشد قابل توجه نیروی انسانی آموزش دیده می توان دید. اما باید سازوکاری ایجاد می شد تا زنجیره تبدیل این ظرفیت به اقتصاد، تکمیل شود. کاری که در پی آن هستیم ایجاد زیست بومی برای اتصال این ظرفیت به اقتصاد بود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: تمامی مفاهیم و ادبیاتی که در سال های اخیر رواج یافته است و پایه و اساس توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری شده، همه و همه بر سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی استوار است.

ارائه خدمات نوآورانه بر بستر پارک علم و فناوری

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از نقش کلیدی حلقه های واسط در زنجیره نوآوری و صنعت گفت و ادامه داد: پارک های علم و فناوری، ظرفیتی را ایجاد می کنند که ایده های نوآورانه، راه خود را به سوی بازار پیدا کنند و در این راستا، پارک علم و فناوری یک بستر نرم افزاری را بدون هرگونه محدودیت زمانی و مکانی، در اختیار فرد خلاق و نوآور و خلاق قرار می دهد تا بتواند ضمن دریافت خدمات لازم، تبدیل ایده اش به محصول یا خدمت را دنبال کند.

ستاری، استان خراسان شاقتصادی را جوان و دارای ظرفیت لازم برای توسعه فناورانه دانست و گفت: دانشگاه های این استان نیز نوپا هستند و همین موضوع یک فرصت خوب در اختیار ما قرار می دهد تا با پرهیز از اشتباهات گذشته، راستا پیش روی دانشگاه ها مبتنی بر نوآوری و خلق ارزش اضافه کرده ترسیم شود. می باید با باور و اعتقاد به این که نوآوری، دانشگاه و نیروی انسانی خلاق، پایه و اساس توسعه است، راستا تازه ای را برای توسعه قرار دهیم و دانش را در خدمت حل مسایل استان قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: باید آموزش را به سمت و سویی سوق دهیم که دانش آموختگان دانشگاه ها، خود کارآفرین باشند؛ همچنین می باید شرایطی را ایجاد کنیم که اشتغال و کارآفرینی از دل دانشگاه رخ دهد تا تأثیرگذاری وجود یک دانشگاه از طریق مردم جامعه احساس شود. استان جوان، پوبا و نوپای خراسان شاقتصادی باید در بخش زیرساخت ها مورد حمایت قرار بگیرد و پارک علم و فناوری استان، محور توسعه این استان است.

حضور بخش خصوصی

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در دانشگاه ها، مراکز نوآوری و خلاق، پارک های علم و فناوری استان گفت: این مراکز باید به سمت و سویی حرکت کند که اندازه سرمایه گذاری بخش خصوصی، تا چندین برابر اندازه مشارکت پارک در حوزه ایده های نوآورانه افزایش پیدا کند. بخش های استان باید عزم خود را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به ویژه در دریافت مجوزها و تسهیل گری ها، هموارسازی کنند. معاونت علمی و فناوری نیز سازوکارهایی را برای حمایت از فعالان این زیست بوم تعریف کرده است.

وی با بیان این که مهم تر از حمایت های اقتصادی، وجود یک زیست بوم برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق است، ادامه داد: باید ظرفیتی ایجاد شود تا زمینه و مجال لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم شود. صدوق پژوهش و فناوری استان، یکی از پایه های اصلی این حمایت است و آمادگی داریم تا برای توسعه این زیست بوم، از تمامی ابزارها و سازوکارهای حمایتی در حوزه زیرساخت دانش بنیان و خلاق، بهره ببریم.

نقش حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نوآور شدن

محمدرضا حسین نژاد استان دار خراسان شاقتصادی با اشاره به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نوآور شدن و رسوخ مراکز نوآوری به این استان گفت: با همتی که معاونت علمی و فناوری داشته 6700 شرکت دانش بنیان داریم که 1700 شرکت در پارک ها مستقر هستند و توانسته اند اشتغال زایی و خلق ارزش اضافه کرده داشته باشند.

وی با تأکید بر این که توسعه در گروی تسخیر دانش و فناوری است، ادامه داد: استقلال کشور با توجه به علم، فناوری و نوآوری محقق می شود. با توجه به جوان بودن استان و ظرفیتی که در این بخش وجود دارد، تلاش می کنیم تا زیرساخت های لازم برای نوآوری و فناوری، ایجاد شود. همچنین با توجه به مصوبه های امروز در شورای اداری، اختصاص زیرساخت و فضای فیزیکی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور در دستور کار قرار گرفت.

همراهی وزارت علوم با معاونت علمی و فناوری در توسعه شرکت های دانش بنیان

علی خیرالدین معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به حمایت از توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در کنار معاونت علمی و فناوری گفت: در کمیسیون فناوری و نوآوری وزارت علوم، رشد مراکز نوآوری و رشد را با همکاری پارک ها توسعه دنبال خواهیم کرد. همچنین پردیس علم و فناوری با مشارکت پارک های علم و فناوری توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به موافقت وزیر کشور با درخواست وزارت علوم مبنی بر حضور روسای پارک های علم و فناوری در نشست های شورای برنامه زیری و اقتصادی استان گفت: درخواست ما این است که کنندگان پارک های علم و فناوری در شورای برنامه ریزی استان حضور داشته باشند تا اثرگذاری آنان در تصمیمات استانی افزایش یابد که این مورد خوشبختانه مورد تایید وزیر محترم کشور نیز قرار گرفته است.

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه کوثر

نخستین مرکز نوآوری و خلاق که بر بستر ویدئو کنفرانس افتتاح شد، مرکز نوآوری دانشگاه کوثر استان خراسان شاقتصادی یود. در راستای تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که میان پارک علم و فناوری استان خراسان شاقتصادی، در سال 99 منعقد شد این مرکز نوآوری اکنون با حمایت خیرین در 400 متر مربع و در 4 طبقه، شامل فضاهای اداری، مرکز نوآوری بانوان، فضای استقرار تیم ها، واحدهای فناور و خلاق، مکنفرانس و آموزشی و آزمایشگاهی فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر یک شتابدهنده و 10 ایده خلاق دریافت و 2 واحد خلاق در این مرکز پذیرش شده است.

این مرکز نوآوری در دانشگاه کوثر مستقر شده است و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هدف حمایت از افراد خلاق و تجاری سازی ایده هایشان را دنبال می کند.

مرکز نوآوری اسفراین

مرکز نوآوری شهرستان اسفراین نیز که ظرفیتی برای استقرار شرکت های خلاق و فناور ایجاد کرده، به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد. گشایش این ساختمان 380 متر مربع فضا را به استقرار شرکت های فناور و خلاق اختصاص می دهد. اسفراین در حال حاضر میزبان 24 شرکت فعال در حوزه های متالورژی معدن، صنایع خلاق، فناوری اطلاعات، گیاهان دارویی و سایر حوزه ها است. با افتتاح این مرکز نوآوری زمینه اشتغال ایجاد شده از این اندازه فراتر خواهد رفت.

8 واحد و 3 هسته فناور، در این ساختمان که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تجهیز شده، از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان با هماهنگی فرمانداری و آموزش و پرورش اختصاص یافته استقرار دارند. این شرکت ها در حوزه هایی چون صنایع فولاد، کشاورزی، فناوری اطلاعات فعال هستند و به طراحی و ساخت المان های هوشمند شهری، سورتر و خشک کن میوه و سبزیجات، دستگاه برش دقیق 5 محور و ماشین های خاص، پایش هوشمند ویدئو و تصاویر اشتغال دارند.

همچنین دومین مرکز نوآوری شهرستان اسفراین در داخل دانشگاه اسفراین، در زمینی به مساحت 300 متر مربع بستری برای استقرار 5 واحد فناور 1 هسته فناور و فعالیت شرکت های فناور و خلاق در حوزه های متالوژی، نانو مواد و مکانیک است که محصولاتی چون اکسید گرافن، پایه کاتالیست، تصفیه آب و فاضلاب با استفاده از ایروژل، آهن اسفنجی پرعیار کم کربن، تولید کنسانتره سرب از پسماند لیچینگ سنگ معدن، سامانه هوشمند پایش مصرف گاز را تولید کرده اند.

مرکز نوآوری مانه و سملقان

با افتتاح مرکز نوآوری شهرستان مانه و سملقان در ساختمانی به مساحت 450 متر مربع در زمینی 2000متر مربعی، که از طریق خیرین اختصاص یافته است، زمینه برای استقرار 5 واحد فناور و 2 هسته فناور فعال فراهم شد. واحدهای فناور این شهرستان، در حوزه هایی چون کشاورزی، فناوری اطلاعات، صنایع خلاق فعال هستند و محصولاتی چون مبارزه بیولوژیک با آفات، قطعات یدکی خودرو، هوشمند سازی، صنایع دستی خلاق را تولید کرده اند.

گشایش مرکز نوآوری و صنایع خلاق شهرستان شیروان

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در آخرین بخش از سفر یک روزه خود به استان خراسان شمال، به شهرستان شیروان رفت و مرکز نوآوری و صنایع خلاق شیروان را افتتاح کرد.

این مرکز نوآوری و صنایع خلاق، در 760 متر مربع در زمینی به مساحت 3650 متر مربع، بستری برای استقرار12 واحد فناور و خلاق، 3 هسته فناور و یک شتابدهنده شده است. واحدهای مستقر در این مرکز نوآوری و صنایع خلاق، محصولات و خدمات خود را با موضوع رفع نیازهای روستایی در حوزه هایی چون کشاورزی، صنایع خلاق، فناوری اطلاعات صنایع دستی و فرهنگی، ارائه می دهند.

در کنار تولید محصولات خلاق و فرهتگی، از دیگر محصولات و خدمات در حال تولید و تجاری سازی در این مرکز خلاق و نوآوری می توان به دستگاه کنترلر مکان های کشت و پرورش، ماکرو ارگانیسم های کنترل بیولوژیک آفات، سن شکارگر، فیلتر آنتی باکتریال سرامیکی، طراحی و ساخت دیتالاگر آنلاین اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 26 خرداد 1401 بروزرسانی: 26 خرداد 1401 گردآورنده: davataz.ir شناسه مطلب: 882

به "گشایش خانه های خلاق و مراکز نوآوری خراسان شمالی، ستاری: مرزهای زیست بوم نوآوری و فناوری را توسعه می دهیم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گشایش خانه های خلاق و مراکز نوآوری خراسان شمالی، ستاری: مرزهای زیست بوم نوآوری و فناوری را توسعه می دهیم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید