7 قلمرو استاندارد سازی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه

به گزارش مجله انجمن دعوت، تهران (پانا) - معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در نشست مجازی با مدیران و معلمان آموزش و پرورش استثنایی استان ایلام به تشریح 7 قلمرو استاندارد سازی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه پرداخت.

7 قلمرو استاندارد سازی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سید جواد حسینی در ابتدای این نشست با اشاره به توانمندی بسیار بالای همکاران آموزش و پرورش استثنایی استان ایلام اظهار کرد:فرهنگ مطالبه گری باید به فرهنگ مسئولیت پذیری تبدیل شود و این حس مسئولیت پذیری در عمل بین همکاران آموزش و پرورش استثنایی استان ایلام به خوبی دیده می شود.

حسینی با اشاره به 7 قلمرو استانداردسازی نظام تعلیم و تربیت بویژه در آموزش و پرورش استثنایی گفت: آموزش و پرورشی استاندارد است که به سمت استاندار سازی فضا، تجهیزات، منابع انسانی محتوا، منابع اقتصادی، فناوری های نوین و رویه ها و فراگردها حرکت کند.

استاندارد سازی فضا

معاون وزیر اولین استاندارد سازی را استاندارد سازی فضا دانست و گفت: در حال حاضر سرانه فضای آموزشی در آموزش و پرورش استثنایی 10 متر مربع است.

وی اضافه کرد: استاندارد سرانه آموزشی برای دانش آموزان استثنایی 28 متر مربع است و بر اساس آمایش سرزمینی برای رسیدن به این استاندارد 210 مدرسه در کشور مورد احتیاج است. ساخت این مدارس با شعار از خشت تا بهشت شروع شده است و در یکسال گذشته 140 مدرسه کلنگ زنی و یا افتتاح شده است.

وی توضیح داد: سهم استان ایلام از 210 مدرسه 4 مدرسه است که ساخت یک مدرسه شروع شده است، ساخت یک مدرسه دیگر نیز تا عید شروع خواهد شد و در صورت تامین زمین، ساخت دو مدرسه دیگر نیز به زودی شروع خواهد شد.

حسینی با بیان اینکه از 1700 مدرسه استنثایی تا خاتمه سال تحصیلی 1296 مدرسه مناسب سازی خواهند شد اظهار کرد: در تمامی استان های کشور یک مدرسه اتیسم و یک مدرسه پذیرا به صورت الگویی مناسب سازی خواهند شد.

معاون وزیر با بیان اینکه 775 مرکز مسائل ویژه یادگیری در کشور داریم که 273 مرکز در یکسال اخیر افتتاح شده است اظهار کرد: امروز با افتتاح مرکز مشاوره و هدایت دانش آموزان استثنایی در ایلام پنجاهمین مرکز مشاوره در کشور افتتاح شد که 38 مرکز از این تعداد در یکسال گذشته راه اندازی شده است.

حسینی با اشاره به راه اندازی مراکز جدید در آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: یک مرکز جامع تشخیصی، توانبخشی و مشاوره ،یک پارک توانبخشی، یک پارک تحرک و جهت یابی، یک اتاق چند حسی و یک پایگاه دائم سنجش با اتاق آکوستیک به زودی در استان ایلام راه اندازی خواهند شد.

معاون وزیر تربیت بدنی را یکی از احتیاجهای اساسی دانش آموزان استثنایی دانست و گفت؛ ورزش علاوه بر جنبه های سلامت، نقش درمانگری و توانبخشی برای دانش آموزان استثنایی دارد.

وی اضافه کرد: در سطح کشور 375 مدرسه استثنایی فضای لازم برای ایجاد سالن های دویست متر مربعی را دارند که از این تعداد 5 مدرسه در استان ایلام واقع شده است و با مشارکت سازمان نوسازی مدارس به زودی ساخت این سالن ها شروع خواهد شد.

استاندارد سازی تجهیزات

حسینی با بیان اینکه دومین استاندارد سازی در حوزه تجهیزات است و طبق نظریه امتداد، توسعه و پیشرفت یک جامعه امتداد ظرفیت ارگانیسم انسان است، گفت: تعلیم و تربیت باید این ظرفیت ها را امتداد دهد و منابع را به سرمایه تبدیل کند.

وی گفت: در دانش آموزان با احتیاج های ویژه برخی از این ظرفیت ها وجود ندارد و یا کم است و باید با استفاده از تکنولوژی های جدید، تجهیزات لازم برای امتداد این ظرفیت ها فراهم شود و این کار در قالب طرح نهضت توان افزایی در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: در زمینه تجهیزات نهضت توان افزایی 105 قلم تجهیزات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و ورزشی در کشور احتیاج است که حدود 72هزار وسیله با 450 میلیارد تومان اعتبار را شامل میشود. در استان ایلام 1065 وسیله در قالب نهضت توان افزایی مورد احتیاج است که به اعتبار 4 میلیارد و 800 میلیون تومانی احتیاج دارد و درصورت تامین 50 درصد توسط استان، 50 درصد دیگر توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی تامین اعتبار خواهد شد.

حسینی یکی از تجهیزات مورد احتیاج برای دانش آموزان در عصر کرونا را وسایل ارتباطی هوشمند دانست و گفت: 140 تبلت برای دانش آموزان استثنایی استان ایلام احتیاج است که 100 تبلت از این تعداد توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی تامین شده است.

استاندارد سازی منابع انسانی

معاون وزیر با بیان اینکه سومین استاندار سازی در نظام تعلیم و تربیت استاندارد سازی منابع انسانی است، اظهار کرد: بر اساس آمایش سرزمینی آموزش و پرورش استثنایی به 12 هزار نیرو احتیاج دارد.

وی گفت: در جلسه شورای سازمان که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار گردید تامین این نیروها به تصویب رسید و سالانه ده درصد از استخدامی های کل آموزش و پرورش به آموزش و پرورش استثنایی اختصاص خواهد یافت. ضوابط درجه بندی مدارس استثنایی تصویب شده و به سازمان امور استخدامی ارسال شده است.

معاون وزیر با بیان اینکه قانون جامع خدمات کشوری موجب حذف پنجاه درصد امتیازات نیروهای استثنایی شد اظهار کرد: لایحه مستثنی شدن آموزش و پرورش استثنایی از این قانون در کمیسیون اجتماعی دولت درحال آنالیز است.

وی اضافه کرد: آموزش نهضت زبان اشاره و خط بریل به 5 هزار نفر، آموزش مهارت های چندگانه به ده درصد معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و برگزاری 27 دوره ضمن خدمت از دیگر فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی در حوزه توانمند سازی نیروی انسانی است

استاندار سازی منابع اقتصادی

حسینی جهارمین استانداردسازی در نظام تعلیم و تربیت را استاندارد سازی منابع اقتصادی دانست و گفت:در نظام های تعلیم و تربیت پیشرفته جهان تامین منابع اقتصادی با استفاده از ظرفیت های مختلف پیگیری می شود و تکیه صرف بر منابع دولتی نیست.

وی اضافه کرد: تعادل بین بودجه های جاری و بودجه های کیفیت بخشی در نظام تعلیم و تربیت وجود ندارد و بیشتر اعتبارات آموزش و پرورش صرف اعتبارات جاری می شود. سهم بودجه آموزش و پرورش در نظام های پیشرفته تعلیم و تربیت بین 20 تا 25 درصد از بودجه کل است و سهم تعلیم و تربیت از GDP نیز بالای 5 است.

معاون وزیر با بیان اینکه در کنار اعتبارات دولتی باید به ظرفیت مشارکت های عمومی، دولتی و مردمی نیز توجه ویژه شود اظهار کرد: طرح صد دبیرخانه صد مدرسه از جمله برنامه های است که می تواند منجر به استفاده از ظرفیت های بخش دولتی در آموزش و پرورش شود.

وی با بیان اینکه آزادسازی ظرفیت های بی شمار درونی نظام تعلیم و تربیت یکی دیگر از راه های تامین منابع در آموزش و پرورش است، اظهار کرد: اگر ظرفیت های آموزش و پرورش آزاد شود و قوانین لازم تدوین شود می توان از این ظرفیت بی بدیل نهایت استفاده را برد.

حسینی گفت: بهره وری و بهینه سازی منابع نیز از نکات بسیار مهم است و منجر به استاندارد سازی منابع اقتصادی در نظام تعلیم و تربیت می شود. در آموزش و پرورش استثنایی هزینه ایاب و ذهاب 42 برابر افزایش یافته است و منابع اقتصادی نیز 12 برابر شده است.

استاندارد سازی محتواهای آموزشی

معاون وزیر پنجمین استاندارد سازی را استاندارد سازی محتواهای آموزشی دانست و گفت: آموزش وپرورش استثنایی مینیاتوری از مأموریت های آموزش وپرورش عادی است و علاوه بر تعلیم وتربیت دانش آموزان با احتیاجهای ویژه وظیفه توان بخشی این دانش آموزان را نیز برعهده دارد.

وی اضافه کرد: در آموزش وپرورش عادی دوره پیش دبستانی اگرچه دوره ای رسمی است اما اجباری نیست درحالی که در آموزش وپرورش استثنایی این دوره هم رسمی و هم اجباری است و علاوه برآن می تواند از بدو تولد نیز وجود داشته باشد. در دوره متوسطه نیز علاوه بر دوره های موجود در آموزش وپرورش عادی دو دوره پیش حرفه ای و حرفه ای نیز برای دانش آموزان با آسیب ذهنی وجود دارد.

وی یکی از تفاوت های آموزش و پرورش استثنایی با آموزش و پرورش عادی را در محتواهای آموزشی دانست و اضافه کرد: تا به امروز هزار عنوان کتاب و محتوای آموزشی در آموزش و پرورش استثنایی تدوین و یا مناسب سازی شده است

استاندارد سازی فناوری های نوین آموزشی

حسینی ششمین استاندار سازی را استاندارد سازی فناوری های نوین آموزشی دانست و با بیان اینکه عصر کرونا موجب ورود گسترده فناوری های نوین آموزشی به نظام تعلیم و تربیت شد اظهار کرد: 32 پایگاه آموزش مجازی ویژه دانش آموزان استثنایی در استان ها در حال راه اندازی است.

وی گفت: راه اندازی سامانه ندای همراه و اپلیکیشن جامع آموزش و ایجاد کانال های آموزشی در شبکه شاد با 2500 محتوی آموزشی از جمله فعالیت های آموزش و پرورش استثنایی در زمینه فناوری های نوین آموزشی است

استاندارد سازی رویه ها

حسینی هفتمین استاندارد سازی را استاندارد سازی رویه ها وفراگردها دانست و گفت: به همین دلیل سه بسته تحولی مدرسه انطباقی، مداخلات بهنگام و طلایی و توسعه مشارکت ها در آموزش و پرورش استثنایی تدوین شده است که 93.5 درصد فعالیت های این بسته ها تاسیسی و نوآورانه است.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 22 فروردین 1400 بروزرسانی: 22 فروردین 1400 گردآورنده: davataz.ir شناسه مطلب: 365

به "7 قلمرو استاندارد سازی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "7 قلمرو استاندارد سازی تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید